Přínos Mokřadů Jablonné

objekt č. 15 | Jablonné v Podještědí

Mokřady jsou charakterizovány jako přechodové prostředí s nejednoznačnou hranicí mezi vodou a souší. Jsou výjimečným ekosystémem, který dnes patří k ekologicky nejcennějším na světě. V krajině je potkáte jako vlhké louky, nivy potoků a řek, podmáčené okraje rybníků či jezer, močály, rašeliniště, slatiny a další.

V minulém století docházelo v Česku k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské půdy. Na mokřady se pohlíželo jako na neužitečné plochy, které je nutné z krajiny odstranit. Dodnes jsou mokřady na mnoha místech vytlačovány novou zástavbou. V současné době si však začínáme uvědomovat vážnost následků likvidace mokřadů i jejich nezastupitelný přínos pro lidi i pro přírodu. Mokřady zadržují velké množství vody a brání povodním i suchu. Tlumí a zpomalují povodně rozléváním vody do plochy a v období sucha naopak postupně vodu uvolňují. Oproti umělým vodním nádržím jsou schopny zadržet a postupně uvolnit mnohem větší množství vody. Mokřady jsou navíc domovem mnoha druhů živočichů a rostlin, proto patří k druhově nejbohatším ekosystémům na světě. V neposlední řadě přispívají k vyrovnávání teplotních rozdílů v krajině a jsou přirozenou zásobárnou vody a kyslíku.

K obnovení mokřadů přispívá největší severočeská nezisková ekologická organizace Čmelák – Společnost přátel přírody. Čmelák přeměnil zanedbanou plochu s černými skládkami na okraji historické části města u zámku Nový Falkenburk na Mokřady Jablonné. Na malebné místo pro lidi i pro přírodu. Svůj domov již zde nalezly vzácné a ohrožené druhy, jako jsou ledňáček říční, užovka obojková, kosatec sibiřský či ďáblík bahenní. Další vzácné druhy rostlin a živočichů, jako např. leknín bílý či rosnička zelená by zde měly najít prostor pro život v dalších letech.

zvuková stopa: Přínos Mokřadů Jablonné; 2:23, 5,5 MB; verze pro tisk: pdf

<< předchozí objekt || další objekt >>

. Gymnázium
  Mimoň Make a connection Drds Jablonné v Podj.