Krajinná památková zóna Lembersko

objekt č. 17 |

Krajinné památkové zóny slouží k ochraně kulturně-historických hodnot území. Lembersko patří mezi čtyřiadvacet takto cenných míst v Česku již od roku 1996.

Krajinná památková zóna Lembersko leží severovýchodně od Jablonného v Podještědí. Jejím přirozeným středem je zámek Lemberk se svým bývalým zámeckým parkem. V území, které je nedotčené moderní zástavbou, se dále nachází čtrnáct kulturních památek a několik desítek dalších cenných staveb. Kupříkladu Bredovský letohrádek, a Palmův dvůr se svými zahradami, bývalý velkostatek Lemberk, bývalý Podzámecký pivovar, Markvartický mlýn, ale také rybníky, kaple, sochy, lipové aleje a další. Přírodní osu území tvoří údolí Panenského potoka.

Krajinná památková zóna Lembersko je jedinečná tím, že vedle kulturních památek se může pyšnit silným duchovním významem. Mnohá zdejší místa jsou totiž spojena s životem a působením svaté Zdislavy. Tato význačná česká světice je uctívána jako symbol rodiny, vzor manželky a matky. Je proslulá svým duchovním vlivem, pomocí chudým a uzdravováním nemocných. Tato patronka města Jablonné v Podještědí a Libereckého kraje je i důležitou součástí kulturního bohatství českého národa. Byla svatořečena v roce 1995.

Při pohledu z výšky na krajinnou památkovou zónu Lembersko vás překvapí její geometrická souměrnost. Kostru tohoto uspořádání tvoří stavby, které jsou spjaty s životem a působením sv. Zdislavy ve 13. století. Na hradě Lemberku Zdislava žila se svou rodinou, v nedaleké kapli se modlila za chudé a nemocné a vodu ze Zdislaviny studánky používala pro léčebné účely. Na tuto středověkou duchovní kostru navazují stavby zejména z období baroka. Jsou rozmístěny v geometrické pravidelnosti, tak charakteristické pro toto období. Hrad Lemberk byl přestavěn na barokní zámek, přilehlý pozemek parkově upraven a v okolí byly postaveny další i neduchovní stavby, například již zmíněný Bredovský letohrádek, Palmův dvůr, dodnes zachovalá lipová alej a další. Duchovní hodnota příběhu svaté Zdislavy tak na Lembersku významně ovlivňuje i hodnoty neduchovní.

zvuková stopa: Krajinná památková zóna Lembersko; 2:52, 6,6 MB; verze pro tisk: pdf

<< předchozí objekt |

. Gymnázium
  Mimoň Make a connection Drds Jablonné v Podj.